2 januar 2012

Nirvanas valper har vært hos veterinær/Nirvanas puppies have been at the vet.

Rød tispe blir undersøkt, mens rød hanne venter på tur/Red female is examined, while red male is waiting for his examination

Så er det rød hanne sin tur, mens rød tispe følger med/Then it is time for the Red male, while the red female is watching

Blå tispe blir undersøkt, mens blå han venter på tur/Blue female is examined, while blue male is waiting for his examination

Blå hanne/Blue male

Blå tispe til venstre og blå han til høyre/Blue female to the left and blue male to the right

Gul tispe/Yellow female