Int Nord uch Adele von Murrtal/"Anja"

"Anja" med 3 valper fra sitt første kull, Alamos Hero, Aloi Candja og Arko/ "Anja" with 3 of her offspring from her first litter, Alamos Hero, Aloi Candja and Arko