N S Dk Nord uch NordJrv-06 EstJrW-06                       Fiva's Flames in the Sky on May 17

                                                Lit ch. BaltW-08 HungarianClubsiegerw-08

                                                         Benreddik Fyfasan "Reddik"

                                                                                                                                       

Fiva's Quiantana, født (born) 31/5-2009

HD: A  AA: A

Andrea og Antana, to gode venner/two good frends

I farta

Antana og Ara på tur med Mathias og Andrea

8 uker og avreise/8 weeks and moving day

Sjekkes av Veterinær Næverdal/Checked by the Vet. Næverdal

7 uker gammel/7 weeks old

6 uker gammel/6 weeks old

5uker gammel/5 weeks old

4 uker gamle med reservemamma Misse/4 weeks old with the supersede mama

3 uker gamle/3 weeks old

2 uker gamle/2 weeks old

Nyfødte/Newborne