Fiva's Leonora

    

 

                                                    

 

Et kull i Norge hvor hun ble mor til bla N Uch Fivas Rona. Far til kullet var N Uch Fiva's Dominiqe.

Hun ble senere eksportert til Strelingden kennel i Canada.