Enyas valper født (born) 3 november 2013

2 hanner og 2 tisper/2 males and 2 females

Stamtavle/Pedigree

9 uker gamle/9 weeks old

Rød hanne/Red male

Blå hanne/Blue male

Rød tispe/Red female

Blå tispe/Blue female

8 uker gamle/8 weeks old

Rød hanne/Red male

Blå han/Blue male

Rød tispe/Red female

Blå tispe/Blue female

7 uker gamle/7 weeks old

Rød hanne/Red male

Blå hanne/Blue male

Rød tispe/Red female

Blå tispe/Blue female

6 uker gamle/6 weeks old

Rød hanne/Red male

Blå hanne/Blue male

Rød tispe/Red female

Blå tispe/Blue female

5 uker gamle/5 weeks old

Rød hanne/Red male

Blå hanne/Blue male

Rød tispe/Red female

Blå tispe/Blue female

4 uker gamle/4 weeks old

Rød hanne til venstre, blå hanne til høyre/Red male to the left, blue male to the right

Blå tispe til venstre, rød tispe til høyre/Blue female to the left, red female to the right

3 uker gamle/3 weeks old

2 uker gamle/2 weeks old

1 uke gamle/1 week old

Nyfødt /newborn