Deborah av Norden's LÝve/"Debbi"

 

Debbi med U - kullet/Debbi with her U - litter